Interim Finance

Wij hebben inmiddels ook veel interim opdrachten mogen uitvoeren voor middelgrote en grote bedrijven. Wij hebben opdrachten uitgevoerd bij zwangerschapsvervanging, overbruggingperiode voor tijdelijk vacante vacatures, maar ook om langere periode één of 2 dagen in de week/maand projectmatig of ondersteunend te zijn op een administratieve afdeling.Logo

Wij kunnen een takenpakket verzorgen op het gebied van administratieve en financiële administratie. Denk hierbij aan facturatie, het verwerken van inkoopfacturen, betalingen, klanten en leveranciersbeheer en dergelijke. Ook kunnen wij  helpen om uw processen verder te automatisering en te optimaliseren. Wij zijn óók voortdurend op zoek naar verbeteringen binnen processen. De drang om telkens efficiënter en effectiever te werken is altijd aanwezig en noodzakelijk. Wij hebben veel ervaring met diverse financiële en ERP systemen en hebben veel affiniteit voor processen, automatiseringssystemen en het verbeteren. Wij kunnen u dan ook actief voorzien van rapportages en analyses, die u helpen om het telkens net een stapje beter te doen. En, niet onbelangrijk, theorie en praktijk met elkaar kan verbinden, zodat verbeteringen en veranderingen zich ook verankeren binnen uw organisatie.

Wij hebben ervaring met oa AFAS,  welke ook geimplementeerd is bij Capability. Hetzelfde hebben wij gedaan bij IFS binnen Synergy.
Zelf werken wij met Exact, maar hebben ervaring met Accountview, Twinfield, Access, AS-400, Newton, Exact,  SAP, CBS, IFS etc..

Wij kunnen o.a. onderstaande uitvoeren voor de gehele financiële administratie van alle werkmaatschappijen;

  • Het controleren en beheren van de administraties;
  • Crediteuren- en debiteurenbeheer;
  • Voorbereiden van wekelijkse betalingen;
  • Juiste verwerking kostenplaats/ grootboekrekeningen;
  • Salarismutaties
  • Beheer complexe grootboekrekeningen
  • Verwerken en controleren van werk derden;
  • Voorbereiden W&V rekening en Balansposten;
  • Rapportages maken en kerncijfers beschikbaar stellen ten behoeve van de controller en MT etc.